VTV1 đưa tin: Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh công bố sản phẩm tại Hội nghị quốc tế Praha (IPC 2019) - Bào Tử Lợi Khuẩn Colon | Bào tử lợi khuẩn dành cho Viêm Đại Tràng