[VTV News] Tại sao nên bổ sung lợi khuẩn để tăng cường đề kháng cho người viêm đại tràng?