Viêm đại tràng uống thuốc gì? Các loại thuốc Tây y, Đông y thường dùng