Viêm đại tràng co thắt uống thuốc gì tốt? Nhược điểm của từng loại thuốc