Tiến Sĩ, Bác Sỹ Nguyễn Thị Quỹ - Phó chủ tịch Hội tiêu hóa Hà Nội nhận định về LiveSpo COLON - Bào Tử Lợi Khuẩn Colon | Bào tử lợi khuẩn dành cho Viêm Đại Tràng