Trả lời thắc mắc "Người mắc viêm đại tràng co thắt nên ăn gì ?"