Tiến sĩ Hòa Anh - "Cha đẻ" công nghệ bào tử lợi khuẩn DR.ANH chia sẻ về quá trình phát minh ĐỘT PHÁ - Bào Tử Lợi Khuẩn Colon | Bào tử lợi khuẩn dành cho Viêm Đại Tràng