Thường xuyên ợ hơi nhiều sau khi ăn: cảnh báo vấn đề gì về sức khoẻ?