Tác dụng phụ của men vi sinh mà nhiều người chưa biết