Lưu ý khi dùng thuốc viêm đại tràng phòng tránh tác dụng phụ