LiveSpo Colon đồng hành cùng Hội nghị khoa học tiêu hóa Hà Nội lần thứ 25 - Bào Tử Lợi Khuẩn Colon | Bào tử lợi khuẩn dành cho Viêm Đại Tràng