Làm sao để hỗ trợ xử lý bệnh đại tràng an toàn, hiệu quả?