Hay bị ợ hơi phải làm sao? Không nên ăn gì khi bị ợ hơi?