Đầy bụng khó tiêu kéo dài có nguy hiểm? Nguyên nhân và cách chữa