Đau bụng trên bên trái có thể cảnh báo 6 bệnh nguy hiểm dưới đây