Đau bụng đi ngoài ra nước nhiều lần trong ngày là hiện tượng gì?