Chứng tăng nhu động ruột là gì? Nguyên nhân và cách xử lý