Chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh bằng búp ổi có an toàn không?