Bị sôi bụng phải làm sao? Chuyên gia cảnh báo 4 bệnh lý liên quan