Bà bầu bị đau bụng đi ngoài phải làm sao? Có nguy hiểm không?